- پایگاه اطلاع رسانی موج ارس جلفا - http://mojearasejolfa.ir -

شکوفه دادن درختان بادام شهرستان جلفا در نیمه زمستان

به گزارش موج ارس جلفا [1]، درختان بادام روستای نوردوز در شهرستان جلفا، در نیمه فصل زمستان شکوفه کرده اند و از یک سو جلوه زیبای بهار را پیش از فرا رسیدن فصل باردهی پیش روی گذاشته اند و از سوی دیگر سبب نگرانی اهالی منطقه در تداوم خشکسالی شده اند.