این صفحه را چاپ کن!
استراتژی های منطقه آزاد ارس بر پایه پیشرفت و توسعه پایدار تدوین شده است

قائم مقام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در برنامه بازدید وزیر اطلاعات در مسجد جلفا گفت: منطقه آزاد ارس با پیشرفت های اخیر نگرش به مناطق آزاد را تغییر داده است.

به گزارش موج ارس جلفا، قائم مقام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در برنامه بازدید وزیر اطلاعات در مسجد جلفا گفت: منطقه آزاد ارس با پیشرفت های اخیر نگرش به مناطق آزاد را تغییر داده است.

فرخ مسجدی در حضور وزیر اطلاعات و جمع کثیر مردم در جلفا گفت: یکی از اهداف مهم مناطق آزاد رونق اقتصادی در مناطق مرزی است و این مهم با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی متعدد در ارس محقق شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۳۱۰ شرکت فعال و ۹۱ واحد تولیدی در ارس وجود دارد، اظهار داشت: ۲۲ شرکت مشارکتی خارجی فعال و بیش از ۲۰۰ شرکت در سایت های صنعتی منطقه آزاد ارس در حال احداث می باشد.

مسجدی استراتژی های تدوین شده برای منطقه آزاد ارس را بر پایه پیشرفت و توسعه پایدار دانست و گفت: تحقق ماده ۲۷ چگونگی اداره مناطق آزاد و تفویض اختیارات ادارات به مناطق مطالبه ای برای تحقق و شتاب دهی به اهداف منطقه آزاد ارس می باشد.

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :