این صفحه را چاپ کن!
مدیرعامل منطقه آزاد ارس: هدف از ایجاد غرفه در نمایشگاه کتاب تبریز آشنایی بیشتر بازدیدکنندگان با منطقه آزاد ارس می باشد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: با توجه به اهمیت اطلاع رسانی و تاثیر غیر قابل انکار آن در پیشرفت و توسعه، منطقه آزاد ارس اقدام به ایجاد غرفه در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز کرده است.

به گزارش موج ارس جلفا، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در گفتگو با پایگاه خبری موج ارس جلفا، هدف از ایجاد غرفه در نمایشگاه بین المللی کتاب را آشنایی بیشتر بازدیدکنندگان با منطقه آزاد ارس دانست و افزود: با توجه به اهمیت اطلاع رسانی و تاثیر غیر قابل انکار آن در پیشرفت و توسعه، منطقه آزاد ارس اقدام به ایجاد غرفه در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز کرده است.

محسن خادم عرب باغی با اشاره به اصالت بزرگ رسانه ها در انعکاس حقایق جامعه گفت: رسانه ها چشم بیدار جامعه هستند و باید واقعیات را انعکاس داده و جامعه را از حقایق موجود آگاه سازند هر چند که این حقایق باب میل عده ای نباشد.

وی اظهار کرد: منطقه آزاد ارس همکاری بسیار خوبی با رسانه ها داشته و پوشش خبری مناسب و سراسری رویدادها گواه این موضوع است.

عرب باغی ادامه داد: برای اینکه ارس بیش از پیش در کانون توجهات قرار گیرد، لازم است همکاری این سازمان با رسانه های ملی افزایش یافته و اطلاع رسانی ها در سطح ملی و فرا ملی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاران با تبلیغ و اطلاع رسانی در یک منطقه حضور پیدا می کنند و افزایش همکاری با رسانه ملی گام بلندی در جذب سرمایه گذاران است.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس با تاکید بر رابطه مستقیم اطلاع رسانی و توسعه یک منطقه گفت: منطقه آزاد ارس درصدد ایجاد بسترهای لازم برای آموزش نیروهای متخصص در رشته های ارتباطات و روابط بین الملل و خبرنگاری می باشد.

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :