این صفحه را چاپ کن!
اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه مرند و جلفا

فرمانداری ویژه شهرستان مرند، در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه مرند و جلفا را اعلام نمود.

به گزارش موج ارس جلفا، فرمانداری ویژه شهرستان مرند، در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه مرند و جلفا را اعلام نمود.

۱- صفر علی استادی
۲- حسین انتظاری
۳- روح اله بابازاده هرزند
۴- معصومه پاشایی بهرام
۵- سعید جهانشاهلو
۶- محمد حسن نژاد
۷- داود حسین پور
۸- اصغر خلفی
۹- میر بهمن خلقی
۱۰- کریم خیالی میاب
۱۱- هادی رحمن زاده بهرام
۱۲- کریم شافعی
۱۳- علی شیاری
۱۴- عیسی صبری
۱۵- علی صمد قربانی
۱۶- رحمان عباسی
۱۷- محمد کاظم عبد یزدانی
۱۸- علی اکبر فتاح پور مرندی
۱۹- جعفر فتحعلی زاده
۲۰- محرم فروغی شجاعی
۲۱- انور قاسمی
۲۲- افتخارالسادات قافله باشی
۲۳- ویدا کلانتری
۲۴- حسین متفکر
۲۵- علی مجیدی
۲۶- لطف اله مختاری اصل
۲۷- روح اله مهدوی لوی
۲۸- عیسی میرزائی
۲۹- زهرا نصیری
۳۰- عارف هوشیاری

قابل ذکر است، تبلیغات از روز ۹۴/۱۱/۲۹ آغاز می شود و تا ساعت ۸ صبح روز ۹۴/۱۲/۶ تا ۲۴ ساعت قبل از آغاز انتخابات اخذ رای ادامه خواهد داشت.

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :