جلسه مدیران عامل منطقه آزاد ارس و بانک صادرات آذربایجان شرقی برگزار شد