- پایگاه اطلاع رسانی موج ارس جلفا - https://mojearasejolfa.ir -

ارس ترکیبی از همه عوامل موثر و جذاب برای توسعه اقتصادی است

به گزارش موج ارس جلفا [1] به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محمد خزاعی ظرفیت های اقتصادی ارس را مورد اشاره قرار داد و گفت: پیشرفت های بسیار خوبی در ارس انجام شده و زمینه گسترش سرمایه گذاری های خارجی در این منطقه وجود دارد.

وی ضمن استقبال از پیشنهاد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس مبنی بر اتخاذ فرایند کارآمد برای حضور نماینده ارس و سازمان های اقتصادی در نشست های بین المللی و حضور در جلسه های مشترک هیات های اقتصادی کشورهای خارجی، گفت: منطقه آزاد ارس ظرفیت های بسیار بالایی برای حضور در مجامع بین المللی و گسترش روابط فراملی در حوزه های اقتصادی دارد.

خزاعی با بیان اینکه ارس در مقایسه با سایر مناطق فعال تر و پیشرفته تر می باشد، افزود: با توجه به پیشرفت های بسیار خوب در حوزه صنعت و فعالیت های اقتصادی صورت گرفته در مدت زمان کوتاه و موقعیت ویژه ارس در منطقه، اقدامات لازم برای حضور نماینده این منطقه آزاد در دیدارهای خارجی و افزایش همکاری در این زمینه انجام می شود.

وی گفت: دغدغه مدیریت سازمان منطقه آزاد ارس و سرمایه گذاران در زمینه نبود سیستم بانکی ویژه برای نقل و انتقال سریع ارز و تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری قابل قبول و پیگیری است و امیدواریم بزودی با رفع تحریم ها این مشکل بصورت ریشه ای مرتفع شود.

وی گفت: وجود یک مرکز خدمات مالی قدرتمند در ارس ضروری بوده و این موضوع را پیگیری می کنیم.

در این نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس عدم وجود سیستم بانکی برای انتقال ارز، نبود برنامه تدوین شده برای حضور نماینده و مدیران مناطق آزاد در جلسه هیات های اقتصادی خارجی داخلی و خارجی را از مهمترین نیازهای رفع مشکلات و تسریع در روند جذب سرمایه گذاران عنوان کرد.

محسن خادم عرب باغی فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای میزبانی، حمایت و تکریم سرمایه گذاران را موضوع حیاتی برای آینده بهتر در حوزه اقتصادی بیان کرد و گفت: امروزه یکی از مهمترین شاخص های رشد و توسعه کشورها بهره مند بودن از سیستم تولید، صنعت و صادرات قدرتمند است و برای تحقق این مهم باید تدابیر لازم اتخاذ شود.

وی بکارگیری سرمایه های سرگردان در تولید و صنعت و تقویت بنیه تولید داخل برای حضور در بازارهای بین المللی را مورد تاکید قرار داد و گفت: مناطق آزاد بهترین گزینه برای تحقق این موضوع و الگوسازی برای کل کشور هستند.

در این نشست گزارشی از آخرین تحولات و فعالیت های انجام شده در حوزه سرمایه گذاری و تامین زیرساخت ها توسط معاونین سازمان منطقه آزاد ارس ارایه شد.

شایان ذکر است محمد خزاعی معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی کشور از سایت های صنعتی مختلف و صنایع فعال این منطقه بازدید کرد.