این صفحه را چاپ کن!
چند میدی رأی بدم؟!

متأسفانه کم نیستند افرادی که حمایت آتی خویش را به کسب مال و منال هر چند اندک از کاندیدها منوط می‌کنند. اگر چه ممکن است انگیزه‌ها، ریشه‌ها و نوع درخواست‌ها متفاوت باشد. برخی از سر نیاز باشد و عده‌ای از سر ناز و دقیقاً بی‌نیازی.

به گزارش موج ارس جلفا، رفته رفته آهنگ انتخابات مجلس رساتر می‌شود؛ نامزدها در راستای محک‌زدن رقبا و وارسی فضای پیش‌رو فعالیت‌های خویش را شتاب می‌بخشند. عده‌ای در دوراهی ماندن یا نماندن در حال استخاره و شور و مشورت و تفکرند و برخی چند گام پیش‌تر در حال یارگیری و بستن تیم انتخاباتی خویشند.

همزمان با فعالیت‌های نامزدهای بالقوه، همهمه‌ی انتخاباتی بین انتخاب‌کنندگان نیز در حال رساتر شدن می‌باشد. یکی بر آنست تا از افراد با برنامه حمایت کند و دیگری بر آنست تا نامزد همشهری خویش را در زیر چتر حمایتی خود قرار دهد. یکی با تفکری قومی، قبیله‌ای و طایفه‌ای فضا را رصد می‌کند و دیگری هم‌حزبی خویش را نامزد مطلوب تلقی می‌کند. گروهی نیز با انگیزه‌های مالی، سودجویی و کسب انتفاع مادی در پی شکار ماهی  اندر آب گل آلودند.

در میان نجواها، شایعات و درگوشی‌های انتخاباتی اعم از مثبت و منفی، دیدگاه‌های سودجویانه، کاسبانه و بازاری‌مآبانه فوق‌الذکر، موضوع و دغدغه این نوشتار است.

متأسفانه کم نیستند افرادی که حمایت آتی خویش را به کسب مال و منال هر چند اندک از کاندیدها منوط می‌کنند. اگر چه ممکن است انگیزه‌ها، ریشه‌ها و نوع درخواست‌ها متفاوت باشد. برخی از سر نیاز باشد و عده‌ای از سر ناز و دقیقاً بی‌نیازی. عده‌ای از سر نیاز، رأی مقدس خویش را به حراج می‌گذارند و برخی از سر حرص و طمع و آز. اگر نیازمندان به دلیل نیاز در دام وعده‌های مادی کاندیداها گیر می‌افتند، دقیقاً عکس آن برای بی‌نیازان صادق است. برای بی‌نیازانی که به پشتوانه اجتماعی خویش طالب کسب منافع و ثروت بیشتر از این راهند و اندر اندیشه و پهن کردن دام برای نامزدهای انتخاباتی.

چندی پیش دوستی که کاندیدای انتخابات است را ملاقات کردم. وی به شدت از توقعات غیرمنطقی افراد فرصت‌طلب که در پی اخذ پول از نامزدها هستند، گلایه‌مند بود و این دسته از درخواست‌ها را مهمترین دغدغه تبلیغاتی – انتخاباتی خود عنوان می‌کرد.

تمامی امید نگارنده، ورود به موقع مسئولین و ناظرین انتخاباتی، رصد نمودن فضا و نهایتاً خنثی کردن این‌گونه فعالیت‌های غیراخلاقی می‌باشد.

ضروری است تا قبل از شکل‌گیری کامل فضای انتخاباتی و به رقص درآمدن فرصت‌طلبان، همگی اعم از مسئولین و شهروندان فهیم و آگاه و دلسوز دست به دست هم داده تا فضای پاک انتخاباتی به توقعات و درخواست‌های ناپاک آلوده نگردد. همگی فضا را نامطلوب کنیم جهت آنانی که قصد دارند به بهانه‌هایی همچون جمع‌آوری اعانه برای تیم، مؤسسه، گروه، هیات، زندانی، بدهکار، بیمار و… مسیر انتخابات، این گوهر گرانبها را به انحراف بکشانند.

به خاطر داشته باشیم همگی در ترویج موازین اسلامی و اخلاقی با هدف ساخت جامعه‌ای سالم و کشوری آباد مسئولیم.

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :