این صفحه را چاپ کن!
بی مسئولیتی، به قیمت بازی با جان مردم!

گردنه ی ننم وای به عنوان یکی از حادثه خیزترین نقاط این مسیر سالهاست که در انتظار احداث تونل کلنگ زنی شده ایست که هنوز هیچ اقدامی در این راستا انجام نپذیرفته است.

به گزارش موج ارس جلفا، مسیر نوار مرزی جلفا و به ویژه گردنه ننم وای به دلیل وجود پیچ ها و شیب های تند از مسیرهای پرخطر شهرستان بوده و در طول سال شاهد تصادفات و حوادث رانندگی بسیاری در آن هستیم.

گردنه ی ننم وای به عنوان یکی از حادثه خیزترین نقاط این مسیر سالهاست که در انتظار احداث تونل کلنگ زنی شده ایست که هنوز هیچ اقدامی در این راستا انجام نپذیرفته است.

این بی مسئولیتی ها از یک سو و بی توجهی به مشکلات همین مسیر پرخطر از سوی دیگر باعث تشدید خطرات و حوادث این مسیر شده است.

عبور هر روزه تریلی های حامل سوخت که به دلیل حمل سوخت بیش از حد مجاز و سرریز شدن آن به جاده در پیچ ها و شیب های تند آن، خصوصا در محدوده گردنه ننم وای موجب لغزنده شدن جاده و تصادفات بسیاری می گردد که هر ساله خانواده هایی را داغدار می کند.

آثار سوخت های سرریز شده در مسیر این جاده تا مدت های بسیاری بر روی آسفالت آن باقی می ماند که در فصل های سرد سال نیز به دلیل بارش های موجود، لغزندگی و احتمال واژگونی و تصادف را دوچندان می کند.

این مشکل سالهاست به معضلی در این مسیر تبدیل شده است اما تاکنون اقدامی مقتضی برای رفع آن انجام نگرفته است؛ بی مسئولیتی که با جان مردم بازی می کند و عواقب جبران ناپذیری به دنبال داشته و دارد.

ترمیم وضعیت جاده و کنترل جدی تر میزان سوخت حملی توسط تریلی ها شاید از جمله اقداماتی است که می تواند در این خصوص انجام گیرد.

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :