این صفحه را چاپ کن!
تصاویر/ کارگر منطقه آزاد ارس در حال نماز خواندن

مرد مؤمن کارگر خدمات شهری سازمان منطقه آزاد ارس که شغل اش و نبود جای مناسب گرم و نرم او را از خالقش جدا نکرد.

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :