این صفحه را چاپ کن!
آینده پررونق ارس درسایه تامین منابع مالی جدید/ سهم بالای صادرات در برابر واردات در ارس

مدیر برنامه ریزی و بودجه سازمان منطقه آزاد ارس از بکارگیری شیوه های استاندارد برای تهیه و مقایسه عملکرد ارس در قالب آمار خبر داد.

به گزارش موج ارس جلفا، یوسف داداش زاده گفت: اولین مرکز آمار در بین مناطق آزاد در ارس راه اندازی شد و یکی از نقاط قوت این منطقه آزاد نیز بهره گیری از آمار و ارزیابی عملکرد در بازه های زمانی مختلف است.

وی برنامه ریزی و بودجه، مطالعات، پژوهش و آمار را واحدهای مدیریت برنامه ریزی و بودجه سازمان منطقه آزاد ارس عنوان کرد و با بیان اینکه فرایند برنامه ریزی در بین واحد ها تقسیم شده است، گفت: باتوجه به نقش مهم آمار در سیاست گذاری های آتی و کسب دیدگاه صحیح نسبت به عملکرد فعلی و گذشته، بدنبال استانداردسازی آمار هستیم.

وی اظهار داشت: هم اکنون تهیه آمار بصورت آنلاین انجام می شود و بر اساس برنامه ریزی انجام شده، آمار عملکرد ارس که بر اساس شاخص های ملی و بین المللی خواهد بود، شهریور ماه سال ۱۳۹۵ ارائه می شود.

وی پژوهش را پاسخگویی به نیازها توصیف کرد و در رابطه با وظایف و عملکرد واحد پژوهش در سازمان، گفت: نیازهای پژوهشی ارس بعد از بررسی به واحد پژوهش دبیرخانه اعلام نیاز می شود و در صورت تصویب و پس از انتشار فراخوان و انجام مراحل قانونی، نسب به تهیه نیاز پژوهشی اقدام می شود.

داداش زاده با بیان اینکه امسال بیشتر بسته های پژوهشی را مدیریت برنامه ریزی و بودجه ارس انجام داده است، گفت: یکی از نیازهای حیاتی دستیابی سازمان ها به توسعه وجود بهره وری در سطح بالا می باشد و اجرا و حرکت به سوی تحقق این موضوع، کار شاخص مدیریت برنامه ریزی و بودجه در سالجاری بوده و مراحل پایانی ارزیابی را طی می کند.

وی افزود: در موضوع حمایت از پایان نامه های دانشجویی نیز ارس سرآمد مناطق آزاد ایران می باشد و تاکنون با بهره گیری از توان علمی موجود در منطقه، بازخورد های خوبی از حمایت از پایان نامه ها کسب کرده ایم.

ارس جزو مناطق با برنامه ایران است

مدیر برنامه ریزی و بودجه سازمان منطقه آزاد ارس راه اندازی واحد مطالعات ارس را اصولی خواند و گفت: پایه مطالعاتی که در ارس برنامه ریزی شده است بسیار اصولی، منسجم و با ارزش است.

وی ارس را جزو مناطق با برنامه ایران خواند و گفت: از زمان آغاز فعالیت ارس در سال ۱۳۸۴ مرکز مطالعات راهبردی ارس نیز بصورت منسجم ایجاد شده است.

داداش زاده با بیان اینکه در بحث مطالعاتی از کل به حوزه عملیاتی رسیده ایم از اتمام طرح جامع نوردوز و خداآفرین بعنوان محدوده های منفصل ارس خبر داد و گفت: فعالیت های انجام شده در این محدوده ها بر اساس طرح جامع بوده و از پیشرفت قابل توجهی برخوردار هستند.

وی در رابطه با طرح جامع ارس نیز گفت: بعد از بروز رسانی طرح جامع منطقه آزاد ارس در سال ۱۳۹۱ و بروزرسانی دوباره، این طرح در سال ۱۳۹۲ تصویب شد.

بودجه ۱۳۹۴ بر اساس برنامه تدوین شده در سازمان محقق شد

انحراف از بودجه ارس صفر است

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اهمیت واحد برنامه ریزی در سازمان گفت: بهترین نیروهای سازمان در این واحد فعالیت دارند و بعد از دریافت اطلاعات و آمار خروجی از واحدهای مختلف سازمان، برنامه های عملیاتی را تدوین می کنند.

داداش زاده افزود: شاخص برنامه ریزی در ارس بر اساس برنامه ریزی هسته ای و کلیدی انجام گرفته است و این سند که شامل برنامه های این منطقه از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ می باشد، در قالب کتابچه چاپ شده است.

وی گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده طی پنج سال آینده دو هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به پروژه های عمرانی اختصاص می دهیم و چهار هزار میلیارد ریال نیز از توان بخش خصوصی برای این حوزه بهره می گیریم و در کل در صورت تحقق برنامه ها، جهش قابل توجهی در شکل گیری زیرساخت های ارس صورت می گیرد.

داداش زاده گفت: بودجه سالجاری بر اساس برنامه راهبردی انجام شده در سازمان تحقق یافت و نتیجه آن عدم انحراف از بودجه و صفر می باشد.

وی انضباط مالی و وجود برنامه را دوعامل مهم موفقیت ارس در عرصه های فعالیتی توصیف کرد و گفت: این منطقه طی زمان فعالیت رسمی خود از مسیر برنامه ریزی شده خود منحرف نشده است و علت حرکت کند در مسیر پیشرفت، کمبود منابع مالی است؛ چراکه ارس بودجه دولتی ندارد و بصورت درآمد و هزینه مدیریت می شود.

وی با اعلام اینکه به دنبال کسب درآمدهای عملیاتی هستیم، از تشکیل کارگروه شناسایی درآمدهای قانونی در ارس خبر داد و گفت: هر نوع هزینه در ارس بر اساس درآمدهای کسب شده است و بر اساس قانون بخش عمده درآمدها به فعالیت های عمرانی اختصاص می یابد و امکان اختصاص به هزینه های جاری وجود ندارد.

سهم قابل توجه صادرات در برابر واردات در ارس

یوسف داداش زاده گفت: اگر آمار واردات در داخل منطقه جهت استفاده فعالین صنعتی را محاسبه کنیم در مقابل صادرات حاصل از تولید عدد ناچیزی است و با توجه به رویکرد ارس و آمار موجود، میزان صادرات از این منطقه بسیار بالا می باشد.

وی گفت: تمامی برنامه ها بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین می شود و بر این اساس پیشنهاد می کنم بودجه پروژه های عمرانی و زیربنایی تامین شده و سهم تجاری ارس حذف شود.

داداش زاده افزود: برون سپاری بهترین حالت تهیه برنامه ها و پروژه ها می باشد ولی به دلیل بروکراسی بسیار بالا و طولانی مدت، تاکنون تنها یک پروژه ۵۰ میلیون ریالی را برون سپاری کرده ایم و به دلیل وجود پشتوانه پژوهشی قوی در سازمان در این زمینه ضعفی پیش نیامده است.

وی مدیریت برنامه ریزی و بودجه را نماد کار تیمی، تربیت نیروی انسانی ماهر و جوان توصیف کرد و افزود: ۵۰۰۰ الی ۸۰۰۰ ملیارد ریال کارهای مطالعاتی و پژوهشی توسط کارشناسان این مدیریت انجام شده است.

داداش زاده از تدوین بودجه ۲۰۰۰ میلیارد ریالی برای سال ۱۳۹۵ خبر داد و گفت: از این رقم یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به پروژه های عمرانی اختصاص دارد.

وی استراتژی پیشرو ارس را صنعت، تجارت، کشاورزی، گردشگری و آموزش عالی عنوان کرد و گفت: سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی منطقه آزاد ارس ۵۹ درصد بوده و بقیه نیز مربوط به حوزه های تجارت، کشاورزی و گردشگری می باشد.

وی اولویت برنامه ریزی های سال را بر اساس مانده قراردادهای سال قبل، تکمیل پروژه های سال قبل و پروژه های دارای بازده درآمدی و ارزش آفرین اعلام کرد و گفت: برای پروژه ها زنجیره ارزشی تعریف می شود و زمان بهره برداری هر پروژه تکمیل این زنجیره می باشد.

وی افزود: برای دست یابی به رقم یک در هزار در تولید ناخالص داخلی ارس روند آن را بررسی کرده و از روش سناریوسازی استفاده کرده و بر اساس حد تعالی برنامه ریزی شده و تاکنون نیز ادامه داشته است و یقینا با استقبالی که سرمایه گذاران انجام داده اند به رقم تعیین شده دست پیدا می کنیم.

مدیریت در ارس بر پایه برنامه و نیاز می باشد

داداش زاده گفت:عامل اصلی تبدیل ارس به صنعتی ترین منطقه آزاد ایران را تاکید مدیرعامل بر حفظ وضعیت فعلی و تقویت حوزه صنعت و همچنین انضباط مالی عنوان کرد و گفت: بیشتر مناطق آزاد موفق دنیا از صنعت شروع کرده اند و به خدمات سوق پیدا کرده اند.

مدیر برنامه ریزی و بودجه ارس با بیان اینکه اگر بخواهیم بر اساس سند راهبردی تعیین شده حرکت کنیم، ۵۰ هزار میلیارد ریال بودجه نیاز است و با بودجه فعلی زمان زیادی برای تحقق اهداف لازم است گفت: درصورت رعایت برنامه های تدوین شده و تامین منابع مالی جدید و تسهیل اجرای قراردادها از جمله شیوه های صحیح فاینانس، BOT وBOO و همچنین استفاده از توان قدرتمند آی سی تی با تاکید بر دولت الکترونیک، می توانیم طی پنج سال آینده به رقم یادشده دست یافته و جایگاه خوبی در بین مناطق آزاد دنیا داشته باشیم.

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :